Mezőgazdasági gépek finanszírozásának szerződéstípusai

Ön bármelyik, finanszírozási elképzeléseinek legjobban megfelelő szerződéstípust választhatja!

Nyílt végű pénzügyi lízing
A lízingtárgy a beruházó könyveiben kerül kimutatásra, és ő számolja el az eszköz után az amortizációs költséget. A lízingdíj kamattartalma az eredmény-kimutatásban elszámolható. A fizetendő Áfa alapját az előleg, valamint a lízingdíjak mindenkori tőkerésze jelenti. A lízingelt eszköz a futamidő végén a Lízingbevevő tulajdonába kerülhet a kalkulált opciós vételár megfizetése esetén (opciós vételi lehetőség). A kamatok havi bázison kerülnek meghatározásra. Azokban a naptári hónapokban, amelyekben a törlesztőterv alapján nem válik esedékessé lízingdíj, az adott hónap kamata a hátralévő tőkekövetelést megnöveli.

Zárt végű pénzügyi lízing
A lízingtárgyat gazdasági tulajdonosként a lízingbevevõ aktiválja, állítja a mérlegébe és számolja el utána az értékcsökkenést. A beszerzési értéket terhelõ áfa a szerzõdés kezdetekor teljes összegben válik esedékessé, mely elõzetesen felszámított áfa-ként visszaigényelhetõ. A lízingdíj tõke- és kamatrészbõl áll, ahol a kamatrész az eredménykimutatásban elszámolható. A lízingeszköz a lízingbevevõ összes kötelezettségének teljesítése után automatikusan jogilag is a lízingbevevõ tulajdonába kerül. A kamatok havi bázison kerülnek meghatározásra. Azokban a naptári hónapokban, amelyekben a törlesztőterv alapján nem válik esedékessé lízingdíj, az adott hónap kamata a hátralévő tőkekövetelést megnöveli.

Operatív lízing
Operatív lízing esetén az eszközt gazdasági tulajdonosként az IKB Leasing aktiválja a mérlegében és számolja el utána az értékcsökkenést (off-balance finanszírozás). Ez a lízingbevevõnél mérlegen kívüli finanszírozást jelent - kimagaslóan pozitív hatással a vállalkozás mutatószámaira. A lízingbevevõ a lízingdíjakat az eredménykimutatásban költségként tudja elszámolni. Az általános forgalmi adó az előlegre és egyes havi lízingdíjakra fizetendő, mely a hatályos jogszabályok alapján előzetesen felszámított áfaként elszámolható, Operatív lízingszerződéseinkhez futamidő függvényében a lízingbeadó kockázatát képező kalkulált piaci érték kerül meghatározásra, amely kedvező effektív kamatozást tesz lehetővé. A kamatok havi bázison kerülnek meghatározásra. Azokban a naptári hónapokban, amelyekben a törlesztőterv alapján nem válik esedékessé lízingdíj, az adott hónap kamata a hátralévő tőkekövetelést megnöveli.

Eszköz alapú kölcsön (vissza nem térítendő MVH állami támogatással benyújtott pályázatokhoz)
Eszköz alapú kölcsön termékünk, állami támogatásokra irányuló pályázatos beruházások igénybevételére biztosít optimális megoldást, az elnyert támogatási összeg díjmentes beforgatásának lehetőségével. A kölcsönösszeg kifizetésének feltétele a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatási rendszeréhez benyújtott pályázati anyag másolata, ill. az aláírt támogatási szerződés. A finanszírozandó eszköz a kölcsönbevevő tulajdonában van, melyet ő aktivál, és állít be a mérlegébe, valamint számolja el az értékcsökkenést utána.A finanszírozás teljes futamideje alatt a finanszírozandó eszközre vonatkozóan a kölcsönbeadó javára közjegyzői okiratba foglalt zálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. A törlesztőrészletek tőke- és kamatrészből állnak, ahol a kamatrész az eredmény-kimutatásában elszámolható.