Logo IKB Leasing Gruppe IKB Pénzügyi Lízing Zrt.
IKB Leasing Kft.

IKB Pénzügyi Lízing Zrt.
IKB Leasing Kft.
H-1027 Budapest
Telefon: +36 1 393-5500
Fax: +36 1 393-5530
E-Mail: info@ikb-leasing.hu

Adatvédelmi nyilatkozat

IKB Leasing Hungária


Az IKB Leasing Hungaria (a továbbiakban: az „IKB Leasing” vagy „mi”) nagy hangsúlyt fektet az Ön adatainak biztonságára és az adatvédelmi rendelkezések betartására. A személyes adatok weboldalaink üzemeltetése során történő begyűjtése, feldolgozása és felhasználása kizárólag az Európai Unió jelenleg hatályos adatvédelmi normáival és a német adatvédelmi törvények rendelkezéseivel összhangban történik.

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében műszaki és szervezéstechnikai jellegű biztonsági óvintézkedéseket is bevezettünk, munkatársainkra pedig a hitelintézeteknél szokásos, különleges titoktartási előírások vonatkoznak. Az általunk alkalmazott műszaki jellegű biztonsági óvintézkedéseket a technológiai fejlődéssel párhuzamosan, folyamatosan frissítjük. A jelen adatvédelmi nyilatkozatban arról tájékoztatjuk Önt, hogy milyen típusú és körű személyes adatokat gyűjtünk Önről a www.ikb-leasing.hu webhely (a továbbiakban: a „weboldal” vagy „weboldalak”) Ön által történő felhasználása keretében, és hogy ezeket az adatokat milyen célra használjuk fel. Ezeket az információkat bármikor megtekintheti weboldalunkon a http://www.ikb-leasing.fr/cms/hu/hungary/common_hu/data_protection_statement.jsp címen.

Adatvédelmi ügyekben illetékes hely/Az adatvédelmi megbízott elérhetősége

Az adatvédelmi törvényekkel kapcsolatos ügyekben illetékes hely:

IKB Leasing GmbH
Gertrudenstraße 2
20095 Hamburg

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel e-mailben is megkeresheti adatvédelmi és adatbiztonsági megbízottunkat, Jörn Kriegel a datenschutz@ikb-leasing.de címen.

Az adatvédelem tárgya

Az adatvédelem tárgyát a személyes adatok képezik. Ezek a német adatvédelmi törvény 3. paragrafusának 1. bekezdése szerint egy konkrétan meghatározott vagy meghatározható személy személyi vagy tárgyi viszonyaira, körülményeire vonatkozó konkrét adatok. Ebbe a körbe tartozik például a személy neve, postacíme, e-mail címe vagy telefonszáma, de adott esetben a felhasználási adatok is. A felhasználási adatok olyan adatok, melyekre a weboldalak felhasználásához szükség van, például weboldal használatának kezdő és záró időpontja és köre, valamint a bejelentkezési adatok.

Az Ön adatainak megszerzése és felhasználása

Automatikus adatgyűjtés
Weboldalaink meglátogatása során az Ön internetes böngészőprogramja műszaki okokból automatikusan adatokat továbbít. Az Ön által bizonyos esetekben nekünk továbbított adatoktól különválasztva az alábbi adatok kerülnek tárolásra:

 • A hozzáférés dátuma és időpontja
 • A böngésző típusa és verziószáma
 • Az Ön által használt operációs rendszer
 • Az előzőleg felkeresett weboldal URL-je és a felhasznált hozzáférési módszer (protokoll)
 • A küldött adatok mennyisége
 • A kapcsolat időtartama
 • Eredménykód
 • A látogatás eredete (az ún. referrer), amennyiben Ön egy hivatkozást követett
 • Az ún. Client Browser Signature (a kliens böngésző aláírása)

Ezeket az adatokat kizárólag műszaki okokból tároljuk, és soha nem rendeljük hozzá őket konkrét személyekhez.

A felhasználó által bevitt adatok
Weboldalaink egyes részeinél, például az érdeklődések során kitöltendő adatlapoknál Ön személyes adatokat írhat be és továbbíthat felénk. Természetesen kizárólag Ön dönti el, hogy mely adatokat kíván közölni velünk. Emellett az IKB Leasing magára nézve kötelezőnek tekinti az adat-takarékosság elvét is. Viszont ha Ön bizonyos adatokat nem ad meg nekünk, az azzal a következménnyel járhat, hogy az ajánlatkérésére nem, vagy nem teljes körűen tudunk választ adni.

Az adatok továbbadása

Alapelv, hogy az Ön egyértelmű, előzetes hozzájárulása nélkül csak az alábbi esetekben adjuk tovább az Ön személyes adatait:

 • Ha erre a weboldalaink jogellenes használatának felderítéséhez vagy jogérvényesítés céljából van szükség, a személyes adatokat továbbítjuk a bűnüldöző hatóságoknak, esetleg a károsult harmadik személyeknek is. Erre azonban csak akkor kerül sor, ha a törvénysértő vagy visszaélést megtestesítő felhasználásra vonatkozóan konkrét gyanú áll fenn. Az adatok abban az esetben is továbbadhatók, ha erre a felhasználási feltételek vagy más megállapodások érvényesítéséhez van szükség. Az IKB Leasinget emellett a törvény kötelezi arra, hogy egyes közjogi testületeknek azok felszólítására tájékoztatást adjon. E körbe tartoznak a bűnüldöző szervek, a pénzbüntetéssel sújtható szabálysértések esetén eljáró hatóságok és a pénzügyi hatóságok.
 • Előfordulhat, hogy üzleti tevékenységünk továbbfejlesztése keretében megváltozik az IKB Leasing GmbH szervezeti felépítése: módosul a cégforma, leányvállalatokat, részlegeket vagy szervezeti egységeket hozunk létre, vásárolunk vagy adunk el. Az ilyen tranzakciók alkalmával az ügyfél-információkat a vállalkozás elidegenítésre kerülő részével együtt adjuk tovább. Az IKB Leasing a személyes adatok harmadik feleknek történő, az előzőekben leírt keretek között megvalósuló minden továbbadásakor gondoskodik arról, hogy erre a jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmával és a vonatkozó adatvédelmi törvények rendelkezéseivel összhangban kerüljön sor.

Weboldal-fejlesztés: a Google Analytics

Az IKB Leasing a weboldalain igénybe veszi a Google Inc. (a továbbiakban: „Google”) Google Analytics nevű internetes elemzési szolgáltatását. A Google Analytics úgynevezett „sütiket” (cookie-kat) használ, melyeket a Google a felhasználók, így az Ön számítógépén is tárol, ezáltal lehetővé téve a webhely Ön által történő használatának elemzését. A sütik révén a weboldalaink Ön általi felhasználásról létrehozott információk (többek között az Ön rövidített IP-címe is) a Google-nak az Egyesült Államokban működtetett szervereire kerülnek, ahol a Google eltárolja azokat. A Google ezeket az információkat a webhelyeink Ön által történő használatának kiértékelésére használja, hogy a webhely üzemeltetője számára jelentéseket állíthasson össze a webhellyel kapcsolatos felhasználói tevékenységekről és további, a webhely és az internet felhasználásával összefüggő egyéb szolgáltatásokat nyújtson. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik feleknek is átadja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy ha harmadik felek ezeket az adatokat a Google megbízásából feldolgozzák.

A Google Analytics kapcsán az Ön böngészője által továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal. Ön a sütik tárolását a böngészője megfelelő beállításával bármikor megtilthatja – azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy Ön ennek következtében esetleg nem fogja tudni teljes körűen kihasználni a weboldalaink által nyújtott összes szolgáltatást.

Ha Ön nem szeretné engedélyezni a webhely-elemzési műveleteket, egy böngésző-kiegészítő program segítségével kikapcsolhatja a Google Analytics szolgáltatást. A kiegészítőt a következő (angol nyelvű) címről tudja letölteni: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Etracker

Ez a weboldal az etracker GmbH (https://www.etracker.com/en.html) által kifejlesztett technológia segítségével marketing- és optimalizálási célból is gyűjt adatokat, melyekből egy-egy felhasználónév alatt különböző felhasználói profilok hozhatók létre. Ennek érdekében sütik alkalmazására is sor kerülhet. A sütik olyan apró, szöveges állományok (fájlok), melyeket a felhasználó gépe a böngésző átmeneti adattárolójában tárol. A sütik lehetővé teszik, hogy egy ismételt látogatás alkalmával a weboldal felismerje az internetes böngészőprogramot.

Az etracker-technológia segítségével létrejött adatok a felhasználó konkrét hozzájárulása nélkül nem használhatók fel a weboldal látogatójának személy szerinti azonosítására, és nem rendelődnek hozzá a felhasználónévhez tartozó felhasználó tényleges személyes adataihoz.

Az adatgyűjtés és -tárolás a jövőre érvényes hatállyal bármikor megtagadható a https://www.etracker.de/privacy weboldalon keresztül.

Sütik

Az IKB Leasing a weboldalain optimalizálási célból – elsősorban azért, hogy Önnek minél teljesebb körű szolgáltatást kínálhasson – egy-egy munkamenetre érvényes sütit, ún. session cookie-t tárol. A sütik olyan apró fájlok, melyeket az Ön által használt internet-böngésző az Ön számítógépén tárol. Ha Ön ezt nem szeretné, az internet-böngészője megfelelő beállításával megtilthatja a sütik használatát. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy weboldalunk szolgáltatásait Ön nem, vagy nem teljes körűen fogja tudni igénybe venni.

Az Önre vonatkozó adatok törlése/elérhetetlenné tétele

Az Ön adatait töröljük, amennyiben a fent említett célokból többé nincs szükség rájuk. Ha az adatokat jogszabályi okokból meg kell őriznünk, akkor elérhetetlenné tesszük őket, így a továbbiakban már nem lehet felhasználni őket.

Tájékozódási és helyesbítési jog

Természetesen Önnek jogában áll, hogy tájékoztatást kérjen az általunk Önre vonatkozóan tárolt személyes adatokról, és az is, hogy a téves adatok helyesbítését vagy a tévedésből elérhetetlenné tett vagy törölt adatok pótlását kérje. E célból kérjük, írjon postai levelet a fent közölt címre.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Az IKB Leasing fenntartja a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításának jogát. Az adatvédelmi nyilatkozat legfrissebb változata mindig elérhető a http://www.ikb-leasing.fr/cms/hu/hungary/common_hu/data_protection_statement.jsp címen.

2015. májusi állapot

Kiállítások, vásárok
Itt találja Magyarország főbb ipari- és agrárkiállításait és vásárait.