Logo IKB Leasing Gruppe IKB Pénzügyi Lízing Zrt.
IKB Leasing Kft.

IKB Pénzügyi Lízing Zrt.
IKB Leasing Kft.
H-1027 Budapest
Telefon: +36 1 393-5500
Fax: +36 1 393-5530
E-Mail: info@ikb-leasing.hu

Elszámolási és forintosítási információk


Tájékoztatók peres eljárásokról

Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor

Panaszbejelentő a fogyasztói finanszírozási szerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2014. évi XL. törvény hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződés adósaival történő elszámolás és szerződésmódosulás (forintra történő átváltás, kamatmódosulás) kapcsán keletkező jogvita szabályairól

Formanyomtatványok a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezéséhez

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány mintákat itt találja

Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett finanszírozási szerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

Igénybejelentő 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor

Igénybejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

Igénybejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói finanszírozási szerződéshez

Igénybejelentő a finanszírozási szerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez

Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről / Deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről / Forint alapú fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Tájékoztató közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat benyújtásáról a Magyar Nemzeti Bankhoz

Kiállítások, vásárok
Itt találja Magyarország főbb ipari- és agrárkiállításait és vásárait.